Gelukkig en gezond 2020 !!

De Raad van Bestuur wenst alle wandelaars, maar vooral

onze eigen leden een gezond en sportief 2020.

Dit jaar houdt de Raad van Bestuur geen nieuwjaarsreceptie.

Als Nieuwjaarsgeschenk mogen onze leden zich 

het ganse jaar 2020 op al onze wandelingen

GRATIS komen inschrijven!

==================================================================================================

====================================================================================================

LEDENFEEST 2020

Datum: zondag 21 juni.

Meer informatie volgt later.

Noteer alvast deze datum in agenda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJZING VOORZITTERSCHAP

Op 19 september  2019 hebben de afgevaardigde bestuursleden tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering het reeds vroeger aangekondigd ontslag van Jef Blokken als voorzitter van KWSV De Heikneuters Genk officieel bekrachtigd.
Tijdens dezelfde bijeenkomst keurde de Algemene Vergadering de aanstelling goed van André Bisschops als nieuwe voorzitter en werd 
de overbrenging van de maatschappelijke zetel van Mispadstraat 45 naar Neerzijstraat 117 te Genk goedgekeurd.