Historiek

Onze historiek

Onze vereniging werd gesticht op 27 april 1969 door Michel  Nijs, Jan Geuns, Jos Janssen en Mathieu Bijnens.

Jan Geuns was de eerste voorzitter van de wandelvereniging en zal deze functie blijven bekleden tot 1989.
Op zondag 24 augustus 1969 was de eerste organisatie een werkelijkheid. Samen met de Genker Heidefeesten werd de eerste wandeltocht, met de naam “ Heidetocht”georganiseerd. De afstanden die men toen kon wandelen waren 5-10-15 of 20km.

Ons driemaandelijks programmablad ontstaat begin 1970 en verschijnt na een jaar al maandelijks.
In 1971 krijgt het maandblad de naam “De Heikneuter” zoals wij het nu nog kennen.

In 1989 neemt Michel Nijs het voorzitterschap over van de heer Jan Geuns.

In 1994 viert de vereniging zijn vijfentwintigjarig bestaan.

In 1997 neemt de heer Willy Vanvinckenroye de  het voorzitterschap over van de heer Michel Nijs.

In 1998 neemt de heer Jos Hendrix het voorzitterschap over van de heer Willy Vanvinckenroye.

In 1999 viert de vereniging zijn dertigjarig bestaan met de inhuldiging van het Heikneuterspad.

In 2003 gaat de vereniging van feitelijke vereniging over naar een vzw. De oprichting verschijnt in het staatsblad op 31 oktober 2003.

In 2004 vieren wij ons vijfendertigjarig bestaan met een receptie die nog lang in ieder zijn geheugen zal gegrift blijven. Jef Blokken wordt in deze viering aangesteld als vierde voorzitter van de vereniging.

Op 13 maart 2005 wordt door de Heikneuters de provinciale wandeldag Limburg georganiseerd.

Op 29 juli 2008 wordt de Euregio Marching Trophy, afgekort EMT, opgericht door 6 clubs uit de euregio met de Heikneuters als een van de stichters en deelnemers.

Het jaar 2009 is een jaar dat volledig in het teken staat van het 40-jarig bestaan met als hoogtepunt de nationale wandeldag op 22 februari 2009.

Op vrijdag 25 februari 2011 ontvangt onze huidige voorzitter Jef Blokken de titel van " Sportverdienste 2010" van de stad Genk.

In het jaar 2014 vierden wij ons 45 jarig bestaan met een receptie op 11 januari die nog lang in het geheugen van iedereen zal blijven zitten.
Op zondag 13 april 2014 vierden wij met onze leden het 45 jarig bestaan met een groots ledenfeest in hotel Stiemerheide in Genk.

1 januari 2016 zal in de analen van de wandelsport een grote plaats krijgen. Die dag zal er maar een wandelfederatie meer zijn in Vlaanderen. De fusie tussen V.W.F Aktivia en V.V.R. is een feit. De nieuwe naam van de wandelfederatie is "Wandelsport Vlaanderen" afgekort WSVL.